Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalania kadry rezerwy
 

 

WKU W BUSKU-ZDROJU PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW NA SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY ORGANIZOWANE W 2017 ROKU.

 Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku-Zdroju. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Busku-Zdroju lub pod numerem telefonu 261 174 757.

 WYMOGI:

 NA KURSY OFICERSKIE MOGĄ BYĆ KIEROWANI:

 1. Żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

2. Na kurs oficerski w korpusie osobowym medycznym możliwe jest skierowanie osób bez obytego przeszkolenia wojskowego, którzy posiadają wykształcenie wyższe i podlegają obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową w której będą szkoleni.

3. Kandydaci powinni posiadać specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

4. Kandydaci powinni zwrócić szczególną uwagę na konieczność właściwego przygotowania do sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

  NA KURSY PODOFICERSKIE MOGĄ BYĆ KIEROWANI:

 1. Na kursy podoficerskie należy powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy.

2. Kandydaci powinni posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i zdany egzamin na podoficera jako warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim.

3. Osoby chętne powinny mieć odbytą jeden z wymienionych rodzajów służb: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe.

4. Kandydaci powinni posiadać specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

5. Kandydaci powinni zwrócić uwagę na konieczność właściwego przygotowania do sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

 

 „ PODWYŻSZAJ  SWOJE  KWALIFIKACJE  W REZERWIE !!! ”

W 2017 r. zapraszamy oficerów rezerwy – byłych żołnierzy zawodowych posiadających stopnie wojskowe: por.rez.; kpt.rez.; mjr rez.;  w wieku do 50 lat na kursy doskonalenia organizowane przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie.

 Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zapraszamy do odbycia specjalistycznych kursów wojskowych.

Kursy przeszkolenia kadr rezerwy są bezpłatne.

Żołnierze rezerwy podczas kursu mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto otrzymują uposażenie za każdy dzień szkolenia, którego wysokość zależna jest od posiadanego stopnia wojskowego.

 

Wniosek o powołanie na kurs przeszkolenia organizowany w ramach ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym.