Strona Główna BIP Strona Główna
Świadczenia na rzecz obrony
 

  

ŚWIADCZENIA  OSOBISTE

Świadczenia osobiste polegają na wykonaniu przez osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony Państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych,
a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych "kurierami” – także posiadanych środków transportowych.

 

 

Czas wykonywania świadczeń osobistych:

·         w czasie pokoju nie może przekraczać jednorazowo:

-   48 godzin w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty
    świadczeń  rzeczowych;

-   12 godzin w stosunku do pozostałych osób a nałożenie obowiązku wykonania tych świadczeń   
    może nastąpić trzy razy
w roku;

·         w razie zarządzenia mobilizacji i w czasie wojny:

 -   czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo 7 dni.

 

ŚWIADCZENIA  RZECZOWE

 

Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do używania przez  instytucje państwowe, podmioty gospodarcze  i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

 

Przedmioty świadczeń rzeczowych planowane na potrzeby obrony państwa podlegają przekazaniu (udostępnieniu ) na czas:

·         w czasie pokoju:

-  48 godzin w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych;

-  do 7 dni  w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych
   do militaryzacji;

·         w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:

-  do chwili ustania potrzeby ich użytkowania;

 

Przypominamy wszystkim posiadaczom o obowiązku powiadomienia o sprzedaży, zakupie
lub kasacji środków transportowych będących przedmiotem świadczeń rzeczowych
urząd miast lub gminy która wydała decyzję o zaistniałej sytuacji.

 

Szczegółowe informacje na temat wypełnianiu formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Busku -Zdroju  pod numerem tel. 261174757