Strona Główna BIP Strona Główna
EPUAP
 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

w Busku Zdroju

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie www.epuap.gov.pl


Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju:

1.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

2.     Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.

3.     Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

4.     Akceptowalne formaty załączników to:
*.doc, *.docx, *.rtf
*.xls, *.xlsx
*.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif
*.pdf
*.zip

Dostępne formularze pism:

1.     Pismo ogólne do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku Zdroju;

2.     Skarga, wniosek, zapytanie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku Zdroju

3. Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

4.  Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

  5. Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

  6. Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

7. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

8. Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe

9. Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą

Pomoc w przypadku problemów z wyświetlaniem formularza PDF w oknie przeglądarki.