Strona Główna BIP Strona Główna
Okresowa Służba Wojskowa
 

 

 

Żołnierze rezerwy mogą pełnić okresową służbę wojskową!

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy oraz pozostali żołnierze, którzy złożyli do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby.Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy mogą ochotniczo zgłaszać się do pełnienia okresowej służby wojskowej na stanowiskach niezwiązanych z nadanym przydziałem kryzysowym.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.


Szczegółowych informacji zainteresowani żołnierze rezerwy mogą uzyskać pod numerami telefonów 261 174 764,    261 174 758 lub przychodząc osobiście do WKU w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 10, pokój nr 5.