Strona Główna BIP Strona Główna
Wojskowe Szkolnictwo Zawodowe
 

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA
KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
NA PIERWSZY ROK STACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
DO

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Rekrutacja

Kontakt 


WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA
KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
NA PIERWSZY ROK STACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
 
DO

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Rekrutacja

Kontakt


WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA
KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

W
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

 

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 Zasady Rekrutacji

Kierunki Studiów

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Informacje dla kandydatów

Odpowiedzi na pytania kandydatów

Kontakt


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

DO
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

 

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 Studia Wojskowe

Studium Oficerskie

 

 

 UWAGA 

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na  stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich. 


SZKOŁY  PODOFICERSKIE


 
SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU

60-628 POZNAŃ, ul. Wojska Polskiego 86


SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

08-521 DĘBLIN ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5


SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE

76-271USTKA LĘDOWO 1N


 

 

 

 

 

 


    AKTY PRAWNE