Strona Główna BIP Strona Główna
Porozumienie o współpracy
 

Na mocy decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi podpisano porozum


Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Busku-Zdroju i Zespołem Szkół Zawodowych w Odonowie.