Strona Główna BIP Strona Główna
Wydanie duplikatu książeczki wojskowej
 

Od dnia 01.01.2007r. opłata za wydanie duplikatu książeczki wojskowej wynosi 28.00 zł (słownie dwadzieścia osiem złotych).
Wpłat należy dokonywać na konto: Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, w kasie UMiG w Busku Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-14:00

 Adres:

            ul. Mickiewicza 10
            28-100 Busko-Zdrój


Nr konta:
    Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju                
             
 
14 8480 0004 2001 0020 2000 002

Tytyłem: wydanie duplikatu książeczki wojskowej

lub w kasach banków lub placówkach pocztowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2006r, o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225 poz. 1635)

Do pobrania: Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej.