Strona Główna BIP Strona Główna
Etaty NSR
 

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH
Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR w CPdMZ w Kielcach w 2017 roku, 25-205 Kielce, ul. Wojska Polskiego 300 tel. 261 174 340

L.p. Nazwa stanowiska SW1 SW2 St. Etatowy POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA
1. ASYSTENT FINANSOWY
DOWÓDCY
50A01   POR./KPT. TAJNE
2. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
3. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
4. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
5. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
6. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
7. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
8. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
9. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
10. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
11. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
12. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
13. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
14. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
15. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
16. MŁODSZY OFICER 20B01 99Z99 PPOR./POR. POUFNE
17. OFICER 20B01 99Z99 POR./KPT. TAJNE
18. OFICER 20B01 99Z99 POR./KPT. TAJNE
19. OFICER 20B01 99Z99 POR./KPT. TAJNE
20. OFICER 20B01 99Z99 POR./KPT. TAJNE
21. OFICER 20B01 99Z99 POR./KPT. TAJNE
22. OFICER 20B01 99Z99 POR./KPT. TAJNE
23. OFICER 20B01 99Z99 POR./KPT. TAJNE                               
UWAGI:
* stanowiska poz. 2-17 w Wydziale CIMIC – wymagana znajomość: języka angielskiego na poziomie 2222, specyfiki współpracy cywilno- wojskowej – CIMIC.
* stanowiska poz. 18-23 w Wydziale Szkolenia – wymagana znajomość: języka angielskiego na poziomie 2222, specyfiki działań niekinetycznych,
szkolenia ogólnego, specjalistycznego lub taktycznego. Mile widziane doświadczenie misyjne.
Żołnierze podlegający kwalifikacji sprawdzeni zostaną z wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganego na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką Centrum (współpraca cywilno wojskowa – CIMIC, znajomość języka angielskiego).