Strona Główna BIP Strona Główna
Wojska Obrony Terytorialnej
 

Rekrutacja żołnierzy rezerwy do Wojsk Obrony Terytorialnej

Poszukujemy żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów i podoficerów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT:

 • 10 Świętokrzyska brygada Obrony Terytorialnej
 • 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie
 • 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
 • 25 batalionie Obrony Terytorialnej w Białymstoku
 • 5 batalionie Obrony Terytorialnej w Siedlcach
 • 23 batalionie Obrony Terytorialnej w Lublinie
 • 24 batalionie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
 • 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej  w Białymstoku

! ! ! UWAGA ! ! !
ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR OCHOTNIKÓW DO 10 ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

Masz ukończone 18 lat, jesteś mężczyzną, kobietą - zostań żołnierzem 10 ŚBOT

TERMIN SZKOLENIA DLA NOWYCH OCHOTNIKÓW 

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018r.

WKU w Busku – Zdroju  przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem terytorialnej służby wojskowej    w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Kielcach (bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierzy rezerwy), posiadający adres stałego zameldowania z powiatu  buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego oraz jędrzejowskiego mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.

 SZCZEGÓŁY:

Jeśli jesteś ochotnikiem i chcesz zostać żołnierzem 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej dodatkowych informacji o służbie można uzyskać telefonicznie:

Jeżeli już podjąłeś decyzję zgłoś się do WKU w Busku – Zdroju , złóż wniosek            o powołanie do terytorialnej służby wojskowej wraz z wymaganymi dokumentami (PAMIĘTAJ: wymagane kserokopie dokumentów wraz oryginałami (do wglądu)).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Odpis, uwierzytelnioną kopie albo, po okazaniu, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • Kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Do wniosku można dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie       do służby, w szczególności:

 • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 • dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Podstawowe wymogi do TSW:

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 • nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń już dziś i nie czekaj
to może być Twoja szansa na lepszą przyszłość!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
261-174-764 - por. Tomasz OLSZEWSKI