Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje wojskowe w JW
 

Kwalifikacje Wojskowe w Jednostkach Wojskowych

   

***********************************************************************

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu.

Informujemy,  że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu w dniach 13 oraz 15 grudnia 2016 roku od godz. 08:00 prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej (czas stawiennictwa na godz. 07:45 przy biurze przepustek, ul. Żarska, brama środkowa).

1.     W korpusie oficerów rezerwy:
w niżej wymienionych korpusach osobowych:

o    Łączności i Informatyki.

2.     W korpusie podoficerów rezerwy:
w niżej wymienionych korpusach osobowych:

o    Łączności i Informatyki;

o    Inżynierii Wojskowej;

o    Logistyki.

3.     W korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

o    kierowca (prawo jazdy kat. "C");

o    kierowca (prawo jazdy kat. "C+E");

o    kierowca (prawo jazdy kat. „T”).

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty);
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

 • Etap  I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Szczegółowych informacji udziela mł. chor. Mariusz CZEKAN (tel.261-688-457).

 

***********************************************************************
KWALIFIKACJE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Informujemy, że w 2017r. w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie prowadzone będą kwalifikacje do służby wojskowej.

Miejsce i terminy kwalifikacji: Warszawa, ul. Hynka 2,

1)    12 stycznia;
2)    02 lutego;
3)    02 marca;
4)    06 kwietnia;
5)    11 maja;
6)    01 czerwca;
7)    06 lipca;
8)    03 sierpnia;
9)    07 września;
10)    05 października;
11)    16 listopada;
12)    07 grudnia.

Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.


Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej  w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego”:
Uposażenie zasadnicze – 2900,00 zł;
Dodatek za długoletnią służbę wojskową – od 3% uposażenia zasadniczego po 3 latach służby wojskowej (87,00 zł),
6% po 6 latach (174,00 zł), 9% po 9 latach (261,00 zł) Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych) – 225,00;
Dodatek mieszkaniowy – 900,00 zł (dla Warszawy)
Razem ok. 3500,00 zł netto
Inne należności finansowe (raz w roku):
Dodatkowe uposażenie roczne – 3212,00 zł;
Gratyfikacja urlopowa (na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza)
– 1015,00 zł;
Równoważnik mundurowy (nieopodatkowany, płatny w miesiącu kwietniu każdego roku) – 2332,00 zł;
Ponadto:
Zasiłek na zagospodarowanie (po zawarciu drugiego kontraktu) – 3212,00 zł;
Dodatek za pełnienie nieetatowych służb (za każdą służbę)  – 50,00 zł

 

        

  ***********************************************************************
KWALIFIKACJE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.

Informujemy, że w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU  w dniu 22 listopada 2016 roku, oraz 24 listopada 2016 roku od godz. 08.00, (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

- Inżynierii  Wojskowej,

- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać
na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

• książeczkę wojskową;

• dowód osobisty;

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;

• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;

Etap II — rozmowa kwalifikacyjna;

 

Szczegółowych informacji dot. wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku Zdroju  pod nr telefonu  261 174 764.


***********************************************************************

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 1230 w Warszawie Wesołej.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej  ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w terminie: 22.11.2016r. od godz. 08.00.

Kierowani kandydaci powinni:

• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

• nie być  karani;

• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;

• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

• wypełnienie ankiety personalnej;

• test sprawnościowy z WF.

Szczegółowych informacji dotyczących wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku Zdroju  pod nr telefonu  261 174 764.


***********************************************************************
KWALIFIKACJE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.

Informujemy, że w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU  w dniu 08 listopada 2016 roku, oraz 10 listopada 2016 roku od godz. 08.00, (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

- Inżynierii  Wojskowej,

- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać
na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

• książeczkę wojskową;

• dowód osobisty;

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;

• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;

Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Szczegółowych informacji dot. wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku Zdroju  pod nr telefonu  261 174 764

 

W dniu 04 października 2016 roku, 06 października, 11 października 13 października 25 paździenika oraz 27 października 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

- Inżynierii Wojskowej,

- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:

Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

• książeczkę wojskową;

• dowód osobisty;

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;

• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;

Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.


***********************************************************************

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 25 Batalionie Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Informujemy, że w dniu 06 października 2016r. od godz. 8.00 w 25 Batalionie Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów od stopnia plutonowego i wyżej.

Dotyczy to żołnierzy rez., którzy mają podpisany kontrakt w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
oraz osób,  które odbyły zasadniczą służbę zawodową.

Jednocześnie informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego.


***********************************************************************

 

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 11 batalionie w Żaganiu.

Informujemy, że w dniu 27 września 2016 roku, oraz 29 września 2016 roku o godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia w Żaganiu (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mŁ chor.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

- Inżynierii Wojskowej,

- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

• książeczkę wojskową;

• dowód osobisty;

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;

• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;

Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

***********************************************************************

WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE w 5 pułku inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchy

Informujemy, że 5 pułk inżynieryjny Szczecin Podjuchy  prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

Lp.

NAZWA STANOWISKA

STE.

nr SW1

nr SW2

1.

MŁODSZY KIEROWCA

SZER./ST.SZER.

38T64

 

2.

ZWIADOWCA MŁODSZY

NUREK

SZER./ST.SZER.

34A63

24F61

3.

MŁODSZY

ELEKTROMECHANIK

SZER./ST.SZER.

38T72

 

4.

KIEROWCA

SZER./ST.SZER.

38T65

 

5.

MŁODSZY OPERATOR

POMOCNIK KIEROWCY

SZER./ST.SZER.

34A71

38T64

6.

MŁODSZY KIEROWCA

OBSŁUGA

SZER./ST.SZER.

38T64

34564

7.

MŁODSZY KIEROWCA

OBSŁUGA

SZER./ST.SZER.

38T64

34864

8.

MŁODSZY KIEROWCA

OBSŁUGA

SZER./ST.SZER.

38T64

34564

9.

MŁODSZY KIEROWCA

OBSŁUGA

SZER./ST.SZER.

38T64

 

34C61

 

  5 pułk inżynieryjny Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39,  prowadzi kwalifikacje  w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00

Kierowani na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11 .09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

 

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych w ww. tabeli.

 


***********************************************************************

WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE w 11 batalionie w Żaganiu.

 

Informujemy, że w dniu 13 września 2016 roku, oraz 15 września 2016 roku od godz. 0800, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 0745, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż., st. sierż., mł. chor.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

- Inżynierii Wojskowej,

- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

• książeczkę wojskową;

• dowód osobisty;

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku  żołnierzy NSR;

• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;

Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

 


***********************************************************************

WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE w JW. 2414

 

Informujemy, że JW 2414 Warszawa posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych;

 

- podoficerów:

 

·         Podoficer specjalista - Sekcja Ochrony Obiektów - specjalność 20B21 - STE; pdf.st. (8/9/10) poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;

 

·         Komendant ochrony - Sekcja Ochrony Obiektów - specjalność 20B21 - STE: pdf.st. (8/9/10) poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;

 

·         Młodszy podoficer specjalista - Sekcja Logistyki (S-4) - specjalność 38A22 - STE: pdf.st. (8/9/10) poświadczenie bezpieczeństwa - POUFNE;

 

·         Młodszy podoficer specjalista - Sekcja Wsparcia Dowodzenia i Łączności (S-6) - specjalność 28B21 — STE: pdf.st. (8/9/10) poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;

 

·         Dowódca plutonu — Batalion Logistyczny - specjalność 38A21 - STE: pdf.st. (8/9/lO) poświadczenie bezpieczeństwa – ZASTRZEŻONE;

 

·         Dowódca plutonu — Batalion Logistyczny - specjalność 34A27 - STE: pdf.st. (8/9/lO) poświadczenie bezpieczeństwa - ZASTRZEŻONE;

 

·         Dowódca aparatowni - Batalion Logistyczny - specjalność 29A21, 28B32 — STE: pdf. (5/6/7) poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;

 

·         Dowódca aparatowni - Batalion Logistyczny - specjalność 29A21, 28B32 — STE: pdf. (5/6/7)poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;

- Szeregowych:

 

·         Operator kierowca - Batalion Logistyczny - specjalność 34A7t, 38T64 - STE: szer./st. szer. (obsługa koparki jednoczerpakowej wraz z uprawnieniami kierowcy kat. C.) poświadczenie bezpieczeństwa – ZASTRZEŻONE;

·         Mechanik ( Rusznikarz) - Batalion Logistyczny - specjalność 38T83 - STE: szer./st. szer. - poświadczenie bezpieczeństwa – ZASTRZEŻONE.

 


***********************************************************************

6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

 

Informujemy, że w 6. batalionie dowodzenia w Krakowie będą prowadzone kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w niżej podanych terminach:

        13 i 27 września 2016r.

        11 i 25 października 2016r.

        08 i 22 listopada 2016r.

        01 i 13 grudnia 2016r.

Szczególnie pożądane specjalności:

        instruktor,

        pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

        kierowca,

        technik pododdziału,

        nurek.

Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni ze sobą posiadać:

1.   Książeczkę wojskową

2.   Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje:

        zaświadczenia o odbytych kursach;

        zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

        kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR;

        świadectwo służby (w przypadku byłego żołnierza zawodowego);

        oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na przebieg kwalifikacji.

3.   Długopis.

4.   Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

5.   Strój sportowy.

Szczegółowych informacji dotyczących wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku-Zdroju pod numerem telefonu 261174764

 

***********************************************************************

11 batalion dowodzenia w Żaganiu

 

Informujemy,  że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu w dniach 25 i 30 sierpnia oraz 01 września 2016 roku od godz. 08:00 prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej (czas stawiennictwa na godz. 07:45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej).

1.   W korpusie podoficerów rezerwy:
w niżej wymienionych korpusach osobowych:

        Łączności i Informatyki;

        Inżynierii Wojskowej;

        Logistyki.

2.   W korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

        kierowca (prawo jazdy kat. "C");

        kierowca (prawo jazdy kat. "C+E");

        kierowca (prawo jazdy kat. „T”).

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

        książeczkę wojskową;

        dowód osobisty;

        świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

        zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;

        świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

        inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty);

        ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

        Etap  I — rozmowa kwalifikacyjna;

        Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.


Szczegółowych informacji dotyczących wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku-Zdroju pod numerem telefonu 261174764


***********************************************************************


JW 3391 w Zamościu

 

Informujemy, że w JW 3391 w Zamościu w dniu 13 października 2016r. o godz. 8:00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:

        aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF;

        oświadczenie o niekaralności;

        dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby;

        dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;

        ubiór sportowy;

        środki piśmiennicze.


Szczegółowych informacji dotyczących wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku-Zdroju pod numerem telefonu 261174764


**********************************************************************


JW nr 4539 w Białobrzegach

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej nr 4539 w Białobrzegach w dniu 08 września 2016r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na niżej wymienione stanowiska:

        kierowca - elektromechanik (prawo jazdy kat. C, obsługa urządzeń zasilających);

        kierowca (prawo jazdy kat. C);

        kierowca - elektromechanik (prawo jazdy kat. C, obsługa techniczna stacji zasilanych. akumulatory oraz zespół prądotwórczy).


Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

        książeczkę wojskową;

        dowód osobisty;

        świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

        zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;

        świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

        inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty);

        ubiór sportowy.

        Szczegółowych informacji dotyczących wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku-Zdroju pod numerem telefonu 261174764


*********************************************************************12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie

 

Informujemy, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w każdy wtorek będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (stawiennictwo kandydatów godzina 8:00 biuro przepustek JW 1749 al. Wojska Polskiego 250).

Szczególnie pożądane specjalności:

        kierowca kat. C;

        kierowca kat. C+E.

Do kwalifikacji mogą zgłaszać się:

        żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;

        osoby po odbytej służbie przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR);

        żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:

        książeczkę wojskową;

        zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;

        strój sportowy;

        przybory do pisania.

Szczegółowych informacji dotyczących wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku-Zdroju pod numerem telefonu 261174764


***********************************************************************10. Brygada Logistyczna w Opolu

 

Informujemy, że w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu, ul. Domańskiego 68, w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8:00 odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

W związku z brakiem wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje zaplanowane na miesiąc sierpień nie odbędą się.

Skierowani kandydaci powinni posiadać ze sobą:

        książeczkę wojskową,

        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej,

        prawo jazdy,

        zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego),

        ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych,

        dowód osobisty.

Zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015-2016, preferowani będą kandydaci, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących wykazu wolnych stanowisk można uzyskać w WKU w Busku-Zdroju pod numerem telefonu 261174764


***********************************************************************


JW 4115 w Gliwicach

 Informujemy, że w roku 2016 w JW 4115 w Gliwicach planowane są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych w niżej wymienionych terminach:

        07 września;

        28 września;

        12 października;

        26 października;

        09 listopada;

        23 listopada;

        07 grudnia;

        14 grudnia.

Jednostka Wojskowa 4115 Gliwice nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
Jednostka Wojskowa 4115
ul. gen. Andersa 47
44-121 GLIWICE
godz. 08:00

Kontakt:

        Korpus szeregowych – st. sierż. Grzegorz MROŻEK, tel. 261-111-726

        Korpus oficerów i podoficerów – sierż. Grzegorz DZIEDZIC, tel. 261-111-726

        NSR - kpr. Marcin KAŹMIERCZAK, tel. 261-111-718

 

Wymagania od kandydatów:

        odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;

        wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

        niekaralność sądowa;

        wysoka sprawność fizyczna oraz odporność na stres, zmęczenie i trudne warunki klimatyczne (ze względu na możliwość służby poza granicami kraju);

        wiek do 30 lat.

Dodatkowymi atutami będą:

        znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego);

        ukończone kursy: ratownika medycznego, spadochronowy, płetwonurka;

        czynne uprawianie sportów takich, jak: spadochroniarstwo, wspinaczka wysokogórska, narciarstwo, walka wręcz, nurkowanie.