Strona Główna BIP Strona Główna
TURNUSY 2018
 

 


Turnusy i terminy szkolenia
w ramach służby przygotowawczej na rok 2018

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2018 r. realizowane będzie:

 1. Na potrzeby korpusu oficerów w terminie:

 • od 8 stycznia do 6 lipca:
  • w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu - 52 ochotników;
  • w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - 22 ochotników.
  • w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie - 26 ochotników

 1. Na potrzeby korpusu podoficerów w terminach:

 • I turnus - od 01 lutego do 29 czerwca:
  • w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 50 ochotników;
 • II turnus - od 03 lipca do 30 listopada:
  • w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 50 ochotników.

 1. Na potrzeby korpusu szeregowych w terminach:

 • I turnus - od 8 stycznia do 27 kwietnia:
  • w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 4 370 ochotników;
  • w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim - 50 ochotników;
 • II turnus - od 7 maja do 31 sierpnia:
  • w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 2 565 ochotników;
 • III turnus - od 4 września do 21 grudnia:
  • w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 2 730 ochotników;
  • w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim - 50 ochotników.
  • w wytypowanych JW  podporządkowanych Dowódcy Garnizonu Warszawa - 300 ochotników
 • Drugi termin III turnusu - od 25 września do 21 grudnia
 •  w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ - 1 660 ochotników