Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnianie informacji publicznej
 

 

Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 10

28-100 Busko-Zdrój


Telefony:

(41) 3780145 Wojskowy Komendant Uzupełnień

(41) 3780281 portier dyżurny

Fax: (41) 3780284


e-mail: wkubuskozdroj@ron.mil.pl

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

·         ustnej lub telefonicznej;

·        pisemnej;

·           elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP;

·           dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju.

 

Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.