Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(tekst jednolity Dz. U. 2014 r. , poz. 782)

Pobierz 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)

Pobierz
 


Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)

Pobierz
  


Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)

Pobierz